Vpostcode là gì?

Vpostcode là bộ mã địa chỉ tập hợp các ký tự nhằm biểu diễn một địa chỉ xác định trên nền tảng bản đồ số.

Vpostcode giúp người dùng xác định chính xác vị trí, thông tin địa chỉ bằng một đoạn mã.

Vpostcode cho phép nguồn lực xã hội tham gia xây dựng, thu thập, làm giàu dữ liệu địa chỉ cho cộng đồng.

Vpostcode là sự kết hợp giữa mã bưu chính quốc gia và mã vị trí trên bản đồ số Vmap, ứng dụng các công nghệ mới nhất trong việc tạo lập, gán mã, quản lý, tìm kiếm, định vị địa chỉ.

Vpostcode lấy địa chỉ là trung tâm để nâng cao hiệu quả ứng dụng nền tảng bản đồ số, mã bưu chính quốc gia nhằm tối ưu hóa hoạt động quản lý, khai thác về dữ liệu địa chỉ, giao thông, vận tải.

Vpostcode hỗ trợ cộng đồng dễ dàng tìm kiếm chính xác vị trí, đường đi, nâng cao hiệu quả cho các doanh nghiệp thương mại điện tử, logistic, chuyển phát, bất động sản, du lịch…

Nguyên tắc gắn mã

Vpostcode được ứng dụng công nghệ hiện đại trong tạo lập, quản lý, tìm kiếm, định vị địa chỉ

Vpostcode cần đảm bảo tính ổn định, do đó việc gán mã được xây dựng theo phân cấp quản lý hành chính kết hợp xây dựng bộ mã địa chỉ được gắn với hệ thống thông tin địa lý (bản đồ GIS) để đảm bảo tính ổn định và không thay đổi nếu địa giới hành chính có thay đổi.

Vpostcode kết hợp với mã bưu chính quốc gia để giúp xác định địa dư hành chính chứa địa chỉ.

Vpostcode thực hiện theo nguyên tắc mã vị trí mở (OLC), coi địa chỉ là phần tử trên hệ thống kinh độ, vĩ độ, không dựa vào phân cấp hành chính, địa dư hành chính nên đảm bảo chính xác cao, không thay đổi, hỗ trợ gán mã địa chỉ đối với những khu vực chưa có đường.

Nguyên tắc mã địa chỉ:

Vpostcode gồm tập hợp 12 ký tự cả chữ và số, trong đó có 05 ký tự đầu tiên là mã bưu chính quốc gia, 07 ký tự sau là mã vị trí trên bản đồ số.

Mã địa chỉ Vpostcode = Mã Bưu chính Quốc gia + Mã vị trí trên bản đồ số

Trong đó:

05 ký tự đầu là mã bưu chính quốc gia (mã Postcode) của đơn vị hành chính đến cấp phường/xã chứa địa chỉ (theo bộ Mã bưu chính quốc gia ban hành tại QĐ số 2475/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 và sẽ được cập nhật theo các quyết định thay đổi của Bộ TTTT).

007 ký tự sau là ký tự của mã vị trí trên nền tảng bản đồ số theo mã OLC. Mã vị trí mở OLC là phương pháp được xác định bằng cách chia bản đồ thành các lưới nhỏ đến diện tích phù hợp và gán mã cho từng ô trong lưới.

Cách hoạt động:

Vpostcode

50136

Mã bưu chính

26H5QVX

Vị trí tọa độ

Tìm mã Vpostcode của bạn

Tìm kiếm
...

Tầm nhìn Vpostcode

Với dữ liệu địa chỉ là trọng tâm, Vpostcode là nền tảng có yếu tố tiên quyết cho chuyển đối số trong nhiều ngành nghề như: IoT, Logistics, hỗ trợ tính toán di động, phân tích dữ liệu lớn, AI, mô phỏng…

Cơ quan chủ quản:

Bộ Thông tin và
Truyền thông